SME МЕНТОР ХӨТӨЛБӨР

Энэхүү хөтөлбөр нь бизнес эрхлэгчийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудлыг (бараг өөрсдөө мэдэхгүй, мэдрээгүй) илрүүлдэгээрээ давуу талтай. Мөн хувь хүн юу судалж, юун дээр төвлөрөх, эмх цэгцтэй сэтгэх зэрэг өөрчлөлтийг дээрх хөтөлбөрт хамрагдсанаар олж авсан.

М.Энххишиг Тод Өнгө ХХК-ийн Захирал

БОРЛУУЛАЛТЫН УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ

  • Өөрийн борлуулалтын ур чадвараа хөгжүүлэхэд маш их мэдлэг өгсөн үр дүнтэй сургалт байлаа.

  • Тодорхой жишээнд суурилсан мэдлэг өгөхүйц сургалт байлаа.

  • Үр дүнтэй практик сургалт байсан. Маш их баярлалаа.

Баянгол мед ХХК

МАНЛАЙЛЛЫН СУРГАЛТ

  • Ойлгомжтой ажлын байран дээрээ хэрэгжүүлэхэд шинэ санаа санаачлага гаргахад түлхэц өгсөн сургалт байлаа.

  • Цаашид олон сургалт дээр хамтарч ажиллана гэж бодож байна.

  • Удирдагч болох хүсэл эрмэлзэл улам нэмэгдсэн сургалт боллоо.

Макс хүнс ХХК

ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГАЛТ

  • Эрсдэлийн тухай ойлголтыг сайн өгсөн. Алба нэгж, ажилтнуудад хариуцах эрсдэлийг удирдах учиртайг ойголт авлаа.

  • Эрсдэлийн менежментийн сургалтаар авсан мэдлэгээ улам их хөгжүүлэхийг хичээж, алдагдал эрсдэлийг бууруулах тал дээр анхаарна.

  • Эрсдэлийн менежментийн талаар бодоод явж байсан ч яг ямар арга замаар яаж үнэлгээ хийх, төлөвлөх, үр дүнг тооцохоо мэдэхгүй байсан. Энэ сургалтаар сурсан мэдлэгээ хэрэгжүүлнэ.

ЗАМайн сервисиз ХХК

Namir Group

Мэдвэл зохих мэдлэг мэдээллийг суралцагчдад богино хугацаанд өгсөн, үр ашигтай сургалт боллоо. Сургалтаар орж байгаа хичээлүүдэд онол түлхүү орсон нь бидэнд цэгцтэй мэдлэг олгож, практик үр дүнтэй өгөөжтэй сургалт боллоо. Та бүхэнд амжилт хүсье. Багш нар нь өндөр ур чадвартай, сайн зохион байгуулалттай шинэ мэдлэг олгосон чанартай сургалт байлаа.

Turiin Bank

Мэдвэл зохих мэдлэг мэдээллийг суралцагчдад богино хугацаанд өгсөн, үр ашигтай сургалт боллоо. Сургалтаар орж байгаа хичээлүүдэд онол түлхүү орсон нь бидэнд цэгцтэй мэдлэг олгож, практик үр дүнтэй өгөөжтэй сургалт боллоо. Та бүхэнд амжилт хүсье. Багш нар нь өндөр ур чадвартай, сайн зохион байгуулалттай шинэ мэдлэг олгосон чанартай сургалт байлаа.

Шинэ Мэдээ