Сургалт

Глобал стратегийн удирдлагын институт байгууллагын стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах болон менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ удирдлагыг чадавхжуулах ээлжит сургалтуудыг бизнесийн салбаруудад амжилттай үзүүлсээр ирсэн туршлагатай.

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ гэж гүйцэтгэгчээс төсөл зохиох, хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, сургалт явуулах, техникийн туслалцаа үзүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, зураг төсөл боловсруулах, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих тусгай мэдлэг ур чадварын үндсэн дээр үзүүлж байгаа мэргэжлийн үйлчилгээг хэлнэ.

Коүчинг

Бид таны тусгайлсан хэрэгцээнд тулгуурлан байгууллагын тань бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд туслах онцгой шийдлүүдийг санал болгож байна.Танхимын сургалт нь ижил түвшний хэрэгцээ бүхий бүлэг оролцогчдод хүрэх үр нөлөөтэй сургалтын хэлбэр юм.

Сургалтууд


AUG
12

2022 - 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтын нэрийн товчлол:

    ...


AUG
16

Ковидын дараах БОРЛУУЛАЛТЫН СТРАТЕГИ ба борлуулагчийн эзэмшвэл зохих УР ЧАДВАРУУД

Онлайн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

Х...JUN
22

Ментор бэлтгэх сургалт

"Ментор бэлтгэх" танхимын сургалтын б...APR
28

Байгууллагаа МАНЛАЙЛАН удирдах нь танхимын сургалт

"Байгууллагаа МАНЛАЙЛАН удирдах нь" д...APR
23

БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨЛТ БА МАНЛАЙЛАЛ танхимын сургалт

БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨЛТ БА МАНЛАЙЛАЛ танхимын сургалты...APR
22

Бизнес төлөвлөлт ба Бизнес модель танхимын сургалт

Бизнес төлөвлөлт ба бизнес модель танхимын сург...